Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

inne usługi

Czcionka:

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2018

z dnia 12.06.2018 r.

CENNIK*

usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

przez GZGK w Choczewie

1/ Ustalenie i wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego

- 100 zł

2/ Ustalenie i wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego

- 100 zł

3/ Ustalenie i wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan.

- 130 zł

4/ Ustalenie i wydanie warunków technicznych przyłączenia sieci wodociągowej 

- 120 zł

5/ Ustalenie i wydanie warunków technicznych przyłączenia sieci kanalizacyjnej 

- 120 zł

6/ Wydanie zaświadczenia (do decyzji o warunkach zabudowy, o przyłączeniu do sieci, o jakości wody)

- 20 zł

7/ Uzgodnienie projektu budowlanego lub warunków zabudowy

- 100 zł

8/ Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

- 150 zł

9/ Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- 200 zł

10/ Odbiór zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe

- 100 zł

11/ Opłata za połączenie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego z siecią/kolektorem

- 200 zł

12/ Opłata za połączenie przyłącza wodociągowego z siecią azbestową

- 300 zł

13/ Opłata za połączenie sieci wodociągowej z siecią istniejącą

- 350 zł

14/ Powtórne plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby)

- 60 zł

15/ Odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza

- 80 zł

16/ Wymiana wodomierza jeżeli został uszkodzony z winy użytkownika:

 

                  - zwykłego

- 185 zł

                  - z odczytem radiowym

- 285 zł

17/ Montaż zestawu wodomierzowego

- 350 zł

18/ Naprawa przyłącza 

- od 100 zł

19/ Nieuzasadnione wezwanie do awarii – jeżeli awaria nastąpiła z winy użytkownika

- 130 zł

20/ Przywrócenie dostawy wody po uprzednim odcięciu z powodów zawartych  w Art. 8 pkt. 1, Ustawy z dn. 07 czerwca 2001 r.

- 150 zł

 

21/ Ręczne czyszczenie kanalizacji

- 80 zł r/h

22/ Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

- 185 zł/h

23/ Opłata za odcięcie wody na żądanie odbiorcy w celu modernizacji sieci wewnętrznej (nie mniej niż stawka za 1 godzinę)

- 40 zł/h

24/ Wykonanie przyłącza wodociągowego w zależności od zakresu robót 

- od 1500 zł

25/ Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  w zależności  od zakresu robót

- od 300 zł

26/ Wprowadzenie ścieków do punktu zlewnego

- 10 zł/wjazd

UWAGA:

Cenę usług wykonywanych w dni wolne od pracy podwyższa się o 50% stawki podstawowej

 

*podane ceny są cenami brutto

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny