InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 30722

Utworzono dnia: 29.04.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostawa energii elektrycznej

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

07.11.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

31.10.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

31.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert

24.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Projekt umowy po zmianach

24.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedzi na pytania

24.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załączniki nr 3-5 i 7-8

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 6 - projekt umowy

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 - Punkty poboru

18.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 - Formularz oferty

18.10.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

21.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wyborze oferty

12.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert

12.12.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

10.12.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

10.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedzi na pytania

10.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03.12.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

03.12.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3-4 i 6-8

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 5

03.12.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1

30.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie przetargu

17.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wyjaśnienia treści SWIZ

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 5 Projekt umowy

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2B Karta oferowanego osprzętu

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2A Karta oferowanego pojazdu

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ ciągnik wraz z osprzętem

14.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Treść ogłoszenia-przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ciągnika wraz z osprzętem

14.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

11.08.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie zapytania ofertowego

09.08.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika zmiana treści zapytania ofertowego

01.08.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPYTANIE OFERTOWE

01.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi